Business Manager

Kształtuj myślenie przedsiębiorcze i poznaj makroekonomiczne konteksty prowadzenia firmy, dobrze się przy tym bawiąc!


Po co grać?
Celem symulacji jest poznanie zasad prowadzenia firmy oraz wpływu strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy i rentowność. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, finansowe i operacyjne decyzje.

 

Opis symulacji:
Przeprowadzenie symulacji Business Manager™ trwa dwa dni. Uczestnicy symulują pracę przedsiębiorstwa i obserwują rezultaty swoich działań analizując odpowiednie wskaźniki ekonomiczne. Symulacja przedstawia model, w którym przez wiele lat przedsiębiorstwo prosperowało bardzo dobrze i przynosiło duże zyski. W ostatnim okresie uwarunkowania ekonomiczne zmieniły się. Głównie z powodu wzrostu konkurencji i zyski firmy wyraźnie zmniejszyły się. Uczestnicy symulacji, jako zespół menedżerów, są zmuszeni do działań ochronnych swojej firmy. Ich zadaniem jest ponowne doprowadzenie firmy do sukcesu. Od samego początku symulacji skala przedsięwzięcia jest wyraźnie widoczna dzięki przydziałowi konkretnych aktywów do poszczególnych sekcji /departamentów przedstawionych na planszy. Dyskutowane są oczekiwania akcjonariuszy/właścicieli oraz stopień ich zaspokojenia dzięki analizie odpowiednich wskaźników, np. zysk, rentowność, stopa zwrotu kapitału.

 

Dzięki symulacji:
• uczestnicy dowiedzą się, jak działa przedsiębiorstwo,
• dowiedzą się po co optymalizować procesy i racjonalizować koszty działalności przedsiębiorstwa,
• uczestnicy dostrzegą swój wpływ na kształtowanie zysków firmy,
• dowiedzą się, jak buduje się strategie,
• uczestnicy poznają procesy przedsiębiorstwa, identyfikują własną rolę w nim i wpływ swojej efektywności na całokształt wyników,
• uczestnicy poznają wzajemne relacje i powiązania poszczególnych działów/obszarów firmy,
• zrozumieją oraz nauczą się „czytać” i stosować wskaźniki –RZiS, Bilans, ROS,ROA,ROE, Cash-Flow, BEP i inne
• poznają i zrozumieją zarządzanie zasobami (finansami) w przedsiębiorstwie,
• uczestnicy dyskutują o oczekiwaniach udziałowców firmy, które następnie wyraża się poprzez wskaźniki rentowności charakterystyczne dla danej firmy,
• uczestnicy nie tylko mają szansę budować relacje z innymi uczestnikami, ale również realizują zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości.

 

Grupa docelowa:
Menadżerowie średniego i niższego szczebla, przyszła kadra zarządzająca przedsiębiorstwem, pracownicy rozpoczynający działalność gospodarczą, początkujący przedsiębiorcy, doradcy zawodowi, nauczyciele przedsiębiorczości, studenci.

 

Czas trwania: 16 godzin ( 2 dni szkoleniowe )

 

Business Manager jest rozwinięciem symulacji Easy Business, przeznaczoną dla dorosłych.


Rekwizyty:

1. Podręcznik dla Trenera

2. Podręcznik dla Uczestnika

3. Lufki

4. Pieniążki