Car World

Po co grać?


Car WorldTM to symulacja dealerskiej sieci sprzedaży samochodów lub pojedynczego salonu sprzedaży.
 

Opis gry:

Symulacja obejmuje dwie rundy. Każda runda ma na celu optymalizację wyników sprzedaży. W pierwszej nie zostają osiągnięte zadowalające cele. Uczestnicy dyskutują o tym, w jaki sposób można polepszyć wydajność pracy salonu i tym samym zysk ze sprzedaży. Zastanawiają się również, jak sami pracownicy salonu mogą wpłynąć na wzrost zyskowności firmy. Uczestnicy proponują rozwiązania, które zostaną wdrożone w drugim etapie symulacji. Podczas przebiegu gry widoczne stają się związki pomiędzy konkretnymi działaniami, a ich wpływem na końcowy rezultat.

Dzięki grze:

  • uczestnicy poznają podstawy branżowo-gospodarcze działania salonu sprzedaży samochodów,
  • wzmocnione zostanie przedsiębiorcze myślenie skupione wokół maksymalizacji rentowności przedsiębiorstwa,
  • zdefiniowane zostaną konkretne metody służące do zwiększania sprzedaży w salonie samochodowym,
  • sprzedaż zacznie być postrzegana jako narzędzie do generowania przychodów, a nie dawania rabatów,
  • każdy uczestnik zrozumie, że jakość jego pracy ma przełożenie na wynik finansowy firmy.


Grupa docelowa:

  • Kadra zarządzająca i pracownicy salonu sprzedaży samochodów
  • Pracownicy administracji
  • Serwisanci
  • Pracownicy zarządzający siecią salonów dealerskich z ramienia centrali firmy

Czas trwania: 2 - 4 dni