Easy Business

Symulacja Easy Business™ powstała z inicjatywy Ministerstwa Kultury Badenii – Witenbergii i Państwowej Akademii Nauk. W tę strategiczną grę planszową grają uczniowie ok. 400 szkół średnich w Niemczech.


Po co grać?

Celem gry jest przekazanie w przystępny sposób ekonomicznych podstaw prowadzenia własnej firmy.


Przebieg gry:
Symulacja Easy BusinessTM obejmuje dwa lata działalności dowolnej firmy. Podczas gry, uczestnicy podejmują decyzje biznesowe dotyczące: marketingu, sprzedaży, zakupów, logistyki i produkcji. Każdy rok zamykany jest raportem rocznym, na który składa się: rachunek zysków i strat, bilans, cashflow oraz wskaźniki rentowności. Na podstawie tych danych analizowana jest rentowność przedsiębiorstwa, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podjęte przez nich decyzje (a mogą podejmować różne decyzje).
Uczestnicy pracują w zespołach 3-4 osobowych.
W trakcie warsztatów zespoły podejmują wewnętrzne dyskusje, a następnie prezentują wyniki na forum. Każdy wynik jest komentowany wspólnie, przez wszystkich uczestników. Kursanci wypracowują właściwe strategie rozwoju firmy oparte o różne, rzeczywiste zasoby dostępne uczestnikom warsztatów.


Dzięki grze:
• ekonomiczne podstawy prowadzenia własnej firmy, do tej pory niejasne i przedstawione tylko w teorii, stają się zrozumiałe dzięki przećwiczeniu ich w praktyce,
• uczestnicy poznają, w jaki sposób rośnie wartość produktu podczas procesu jego powstawania (od dostarczenia materiałów, aż do chwili sprzedaży),
• proste i zrozumiałe staną się „narzędzia” ekonomiczne niezbędne do prowadzenia własnej firmy, takie jak: bilans, rachunek zysków i strat, a także wskaźniki rentowności i ich wpływ na zysk operacyjny firmy,
• uczestnicy poznają pojęcia: koszty stałe i zmienne, amortyzacja, itp. oraz zrozumieją ich wpływ na wynik finansowy firmy,
• jasne staną się efekty działań takich jak np: zredukowanie zapasów, czy automatyzacja procesów produkcyjnych,
• uczestnicy zrozumieją istotę planowania dla odniesienia sukcesu we własnym biznesie
• poznają i zrozumieją swoją rolę oraz role innych oraz pracowników w firmie

 

Grupa docelowa:
• Przedsiębiorcy segmentu SOHO
• Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność
• Kadra zarządzająca
• Przyszła kadra zarządzająca
• Uczniowie i studenci

 

Czas trwania: 8 godzi

 

Jak powstała symulacja Easy Business:

  • Symulacja EasyBusiness™ powstała z inicjatywy Ministerstwa Kultury Badenii - Witenbergii i Państwowej Akademii Nauk.
  • Twórcami tej symulacji są niemieccy specjaliści z dziedziny ekonomii i psychologii, m.in. prof. dr hab. Ottomar Schneck, który za stworzenie symulacji i metodologii otrzymał w roku 2005 nagrodę naukową kraju związkowego Badenii - Wirtnebergii (Landeslehrpreis Baden-Württemberg).
  • Symulacja EasyBusiness™ została stworzona specjalnie z myślą o osobach pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.
  • Metodologia planszowych symulacji pozwala wypróbować wiedzę teoretyczną w praktyce.
  • Jest to jedyne tego typu narzędzie na rynku polskim i europejskim przeznaczone dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.
  • Jest to narzędzie elastyczne, które może zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb grupy odbiorców.
  • Może być wykorzystywane jako element metodologii assessment/development center.
  • Firma SHtraining jest jedynym (licencjonowanym) dostawcą szkoleń opartych o symulację Easy Business™ w Polsce.
  • Trenerzy firmy SHtraining posiadają szeroką wiedzę merytoryczną podpartą długoletnim doświadczeniem praktycznym z dziedziny prowadzenia własnej działalności gospodarczej - w załączeniu przesyłam profile wybranych trenerów.
Rekwizyty:

1. Podręcznik dla Trenera

2. Podręcznik dla Uczestnika

3. Lufki

4. Pieniążki