Enterprize

Po co grać?

Gra Enterprize™ to gra negocjacyjna symulująca proces negocjacji handlowych między dwoma spółkami, przeznaczona dla osób, które na co dzień mają kontakt z klientem i decydują o warunkach zawierania umów.


Opis gry:
Enterprize™ jest symulacją dwustronnych negocjacji handlowych, obejmujących cały proces negocjacyjny związany z zawieraniem umowy handlowej. Jedną ze stron jest duże centrum edukacyjne, drugą firma świadcząca usługi utrzymania czystości i zabezpieczenia obiektów. Rozmowy mają na celu doprowadzenie do podpisania umowy między oboma przedsiębiorstwami. Negocjacje te bazują na własnym doświadczeniu autorów w negocjacjach handlowych, wynikach badań nad decyzjami zakupowymi na rynku business to business, a także na złożonym modelu sytuacji negocjacyjnej, opartym na prawdziwych przykładach. Gra pozwala uczestnikom zapoznać się w pełni z procesem negocjacyjnym, składającym się z następujących etapów:


• Pierwszy kontakt
• Przygotowania
• Zapoznanie
• Rozpoczęcie rozmów
• Argumentacja i wymiana ustępstw
• Zawarcie porozumienia
• Spisanie porozumienia
• Ocena prowadzonych negocjacji i ich wyników

 

Rozgrywka jest punktowana, a wygrywa ją osoba, której uda się wynegocjować najkorzystniejsze warunki współpracy, na które zgodzą się obie strony negocjacji.

 

Dzięki grze:
Gra Enterprize™ jest nastawiona na rozwój umiejętności negocjacji handlowych, a w szczególności:


• Rozumienia procesu negocjacyjnego
• Planowania i przygotowywań do negocjacji
• Docierania do interesów partnera w negocjacjach
• Wywierania wpływu na każdym etapie negocjacji
• Oceny prowadzonych negocjacji i zawartego porozumienia

 

Grupa docelowa:
Pracownicy zajmujący się negocjacjami tj. handlowcy, pracownicy działów obsługi klienta, osoby negocjujące treść umów i warunki współpracy z podwykonawcami.

 

Czas trwania: 2-3 godziny

 

Cena wypożyczenia: 670 PLN netto + 23% VAT ( cena zawiera koszty dostarczenia i odbioru przez kuriera )

 

Rekwizyty:

1. Podręcznik dla Trenera

2. Role graczy

3. Arkusze porozumień

4. Karty wydarzeń

5. Licznik punktacji

6. Arkusze samooceny