Profit Pilot

Po co grać?


Gra GAM – Celem symulacji PROFIT PILOT™ jest doskonalenie umiejętności efektywnego kreowania indywidualnej rzeczywistości i efektywności biznesowej zorientowanej na osiąganie celów. Symulacja ta umożliwia zwiększyć świadomość własnej roli w procesie organizacyjnym. Uczestnicy rozwijają i wzmacniają wiedzę oraz umiejętności z zakresu podwyższania rentowności firmy, wpływają na wynik finansowy i wypracowują zmiany.

Symulacja PROFIT PILOT™ oparta jest na prostym, a zarazem najskuteczniejszym mechanizmie: oceniasz – planujesz – działasz. Celem symulacji rynku sprzedaży jest wypracowanie praktycznych rozwiązań prowadzących do podniesienia rentowności firmy handlowej, zrozumienia własnej roli w procesie i realizacji celów firmy oraz   wzmocnienia postawy  odpowiedzialności za efektywność biznesową.

Podczas symulacji uczestnicy będący menedżerami i pracownikami firmy handlowej, mają za zadanie wypracować jak największe zyski, określając strategię sprzedaży oraz uwzględniając konkurencję na rynku. Symulacja przewiduje praktyczne rozwiązania wykorzystywane
w planowaniu działań w organizacjach handlowych i dystrybucyjnych. Uczestnicy uczą się nie tylko identyfikacji krytycznych wskaźników rentowności, które często decydują o sukcesie firmy, ale również doświadczają tego, w jaki sposób można wpływać na wskaźniki rentowności poprzez własne działania.


Dzięki grze:

 • Jak funkcjonuje organizacja sprzedażowa?
 • Gdzie znaleźć i jak wykorzystać potencjalne źródła zysków?
 • Czym jest marża – jak realizować jej wysokość ?
 •  Gdzie poszukiwać dochodów?
 •  W jaki sposób wspierać sprzedaż?
 • Jak kształtować politykę cenową?
 •  Składowe obrotu – udział kosztów i zysku?              
 •  Co warunkuje zyski ze sprzedaży?
 •   Analiza ABC – wysokość przychodów a liczba produktów, wysokość obrotów w zal. od liczby klientów
 •  Okres magazynowania , rotacja zapasów, stoki
 •  Break Even Point
 •  Dźwignia operacyjna i finansowa
 • Cykl życia produktu
 • Jak integrować pracowników wokół celu biznesowego?
 •  W jaki sposób współpracować efektywnie z innymi działami firmy?
 • Jak rozumieć i kształtować swoją rolę w biznesie?
 • Jak podwyższyć własną efektywność pracy?
 • W jaki sposób strategicznie rozbudowywać pozycję rynkową

Czas trwania: 16 godzin 

Symulacja kształtuje strategiczne planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie rentowności. Pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, wskaźniki rentowności, stan magazynowy, marża, skonto, rabat, obrót, przychód, dochód, strata  etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu bieżącej działalności handlowej. Dzięki temu będzie można przewidywać konkretne zyski ze sprzedaży oraz jasne stanie się planowanie strategicznych działań prowadzących do maksymalizacji zysków. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, jak i operacyjne, bieżące decyzje. Dzięki temu każdy uczestnik zrozumie, jakie konsekwencje przynoszą podejmowane przez nich decyzje oraz w jaki sposób jakość i wartość jego pracy ma bezpośrednie przełożenie na wynik finansowy firmy.

Innymi słowy, uczestnicy PROFIT PILOT™ poznają, jak można zapewnić firmie długoterminowy, gwarantowany dochód dzięki swojej postawie, identyfikacji z celami firmy i nastawieniu pro-biznesowemu.