Kupcy z Fleet Street

Po co grać?
Gra Kupcy z Fleet Street™ to planszowa gra strategiczna, która pokazuje specyfikę i uwarunkowania procesu grupowego podejmowania decyzji.


Opis gry:
XIX wiek to czas, kiedy nad Imperium Brytyjskim nie zachodziło słońce. Towary z całego świata sprowadzane były do Anglii, serca imperium, po to by zaspokoić coraz większy popyt w kraju i w Europie na luksusowe produkty pochodzące z każdego zakątka globu. Ten wielki ruch ludzi i dóbr był możliwy tylko dzięki inicjatywie i pomysłowości kupców i kompanii handlowych podejmujących ryzyko wypraw do Azji i Afryki.

 

Gra strategiczna Kupcy z Fleet Street™ pozwala wcielić się graczom w XIX - wiecznych londyńskich kupców sprowadzających towary z całego świata do stolicy Imperium Brytyjskiego. Gracze muszą znaleźć i pozyskać najkorzystniejsze kontrakty na transport towarów do Anglii, a następnie tak zaplanować użycie różnych środków transportu (okręty, koleje, drogi) oraz składów handlowych w różnych częściach świata, aby zarobić na swoim zleceniu jak najwięcej pieniędzy. Grę wygra ta drużyna, która wykaże największą zręcznością w pozyskiwaniu kontraktów, a także najlepiej zaplanuje trasy swoich kupców, unikając wypadków i grabieży, o które nietrudno w tych niespokojnych czasach.

 

Gra podzielona jest na 10 tur. W każdej turze uczestnicy wybierają towary jakimi będą handlować (herbata, pieprz lub grzyby) oraz szlaki handlowe i magazyny na trasie przewozu towarów. W swoich decyzjach kierują się oni kosztami jakie niesie ze sobą wybór danej trasy lub magazynu a także ryzykiem utraty towaru na poszczególnych szlakach. Grę wygrywa zespół, który w trakcie rozgrywki osiągnie najwyższy zysk i zrealizuje najbardziej dochodowe kontrakty korzystając z najtańszych ale jednocześnie bezpiecznych tras.

Gra wspomagana jest arkuszem kalkulacyjnym, sprawdzającymi i prezentującym wyniki poszczególnych rund rozgrywki a także wynik końcowy.

 

Dzięki grze:
Celem gry jest danie uczestnikom okazji do sprawdzenia swoich umiejętności w grze strategicznej, a także zaobserwowanie w jaki sposób współpracują oni podczas grupowego podejmowania decyzji w trakcie gry i jakie procesy ułatwiają im a jakie utrudniają efektywną pracę.

 

Grupa docelowa:
Specjaliści, managerowie średniego szczebla, kadra kierownicza, w tym pracownicy branży logistycznej

 

Czas trwania: ok. 3 godzin

 

Cena wypożyczenia: 670 PLN netto + 23% VAT ( cena zawiera koszty dostarczenia i odbioru przez kuriera )


Rekwizyty:

1. Podręcznik dla Trenera

2. Listy przewozowe

3. Pionki

4. Karty decyzji

5. Karty wydarzeń

6. Licznik punktacji