Marketing Strategy

Po co grać?
Gra decyzyjna Marketing Strategy™ poświęcona jest rozwojowi umiejętności planowania i myślenia strategicznego w kontekście tworzenia i realizacji strategii i kampanii marketingowych.


Opis gry:
W grze Marketing Strategy™ uczestnicy wcielają się w przedstawicieli konkurujących ze sobą firm z branży FMCG, odpowiedzialnych za tworzenie strategii marketingowej swojego przedsiębiorstwa. Uczestnicy przystępując do tworzenia i realizacji strategii dysponują informacjami m.in. o budżecie dostępnym na działania marketingowe, historycznymi danymi sprzedaży, informacjami o wielkości poszczególnych rynków – regionów i miast, istniejącą siecią sprzedaży, aktualnym portfolio produktów firmy, aktualnej polityce cenowej, aktualnie prowadzonej promocji i historycznymi wynikami badań preferencji konsumenckich. Po zapoznaniu i przeanalizowaniu tych informacji, uczestnicy przystępują do zaplanowania i wdrożenia działań na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Po określeniu strategii (spisanej w formie budżetu, planu działań i najważniejszych założeń), uczestnicy przystępują do fazy operacyjnej. W jej trakcie skupiają się na rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z poszczególnymi elementami założonej strategii. Po fazie operacyjnej następuje faza korekty założeń strategicznych i kolejne dwie fazy operacyjne.

Po zakończonej rozgrywce wyłaniane są zwycięskie zespoły (zespół który osiągnął najwyższy finansowy wynik bezwzględny oraz zespół, który osiągnął najwyższy procentowy wzrost dochodu).

 

Dzięki grze:
Gra Marketing Strategy™ jest nastawiona na rozwój umiejętności planowania strategicznego, podejmowania decyzji i realizacji założonej strategii na poziomie operacyjnym w zakresie kierowania zintegrowanymi działaniami marketingowymi. Gra ta rozwija następujące umiejętności:
• Wykorzystania narzędzi do planowania strategicznego (metody segmentacji rynków i klientów, metody macierzowe, techniki pracy w grupie i podejmowania decyzji)
• umiejętności wyszukiwania optymalnych rozwiązań strategicznych (szeregi klasyfikacyjne, metoda optymalizacyjna)
• znajomości zastosowań i efektywności różnych narzędzi z zakresu marketingu mix w zależności od potrzeb i kontekstu
• rozumienie roli kosztów i innych czynników wpływających na efektywność działań marketingowych
• interpretacji i zastosowania wyników badań przy podejmowaniu decyzji
• umiejętność wyszukiwania nietypowych rozwiązań i wzajemnych powiązań między działaniami marketingowymi w celu lepszej ich integracji

Opcjonalnie, w najprostszym scenariuszu, gra może być także wykorzystywana do zapoznawania pracowników, nie związanych ze sprzedażą lub marketingiem oraz ze specyfiką pracy i oczekiwań działu marketingu.

 

Grupa docelowa:
Specjaliści, managerowie średniego szczebla, kadra kierownicza, w tym dla osób odpowiedzialnych za tworzenie i realizację strategii i kampanii marketingowych.

 

Czas trwania: 8 godzin

 

Cena wypożyczenia: 670 PLN netto + 23% VAT ( cena zawiera koszty dostarczenia i odbioru przez kuriera )


Rekwizyty:

1. Podręcznik dla Trenera

2. Podręcznik dla Uczestnika

3. Pionki

4. Karty badań

5. Karty decyzji

6. Licznik punktacji