Messenger

Po co grać?
Gra Messenger™ pozwala uczestnikom na praktyczną naukę precyzyjnej komunikacji, sprawnego przekazywania informacji i rozumienia potrzeb rozmówcy.


Opis gry:
W grze Messenger™ uczestnicy wcielają się w zespół szpiegów, którzy przekazują do swojej centrali informacje o budowie tajnego modelu. Gracze zostają podzieleni na czteroosobowe zespoły składające się ze szpiega, kuriera, koordynatora i zakonspirowanego agenta. Gra składa się z rund, z których każda stawia graczy przed innym wyzwaniem komunikacyjnym i innym rodzajem informacji do przekazania. Problemy z jakimi konfrontują się gracze obejmują:


• wieloznaczne komunikaty;
• rozbieżne oczekiwania partnerów komunikacji;
• presję czasu;
• niejasne polecenia;
• ograniczona pojemność dostępnych kanałów komunikacji;
• zmiany sytuacji w trakcie rozgrywki;

 

Wyzwania te mają na celu symulację realnych problemów komunikacyjnych występujących w dużych organizacjach. Dają one uczestnikom okazję do zastanowienia się nad problemami dotyczących sposobów przekazywania informacji we własnym miejscu pracy i przećwiczenie technik komunikacyjnych pozwalających na poradzenie sobie z tymi trudnościami.

 

Dzięki grze uczestnicy:
• rozwijają umiejętności związane z precyzyjnym przekazywaniem istotnych informacji,
• poznają techniki komunikacyjne, takie jak parafraza, klaryfikacja, dopytywanie,
• uczą się uwzględniać rolę czasu w przekazywaniu informacji (umiejętność działania pod presją czasu),
• nabywają umiejętność selekcji najważniejszych informacji,
• uczą się rozumieć potrzeby odbiorców komunikatów.


Grupa docelowa:
Pracownicy dużych organizacji, managerowie średniego szczebla i specjaliści.


Czas trwania: minimum 5 godzin

 

Cena wypożyczenia: 670 PLN netto + 23% VAT ( cena zawiera koszty dostarczenia i odbioru przez kuriera )


Rekwizyty:

1. Podręcznik dla Trenera

2. Gotowe modele dla Trenera

3. Instrukcja

4. Klocki dla Uczestników

5. Karty zadań

6. Karty do głosowania