Polaris

Po co grać?
Gra Polaris™ to gra komunikacyjna nastawiona na rozwój umiejętności współpracy w grupie

i zdolności komunikacyjnych członków zespołu.


Opis gry:
Uczestnicy rozgrywki zostają podzieleni na pięcioosobowe zespoły i wcielają się w role organizatorów ekspedycji naukowej. Ich zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie wyprawy na biegun północny.

 

W pierwszej części rozgrywki uczestnicy wybierają role jakie będą pełnić w grupie: lidera, zaopatrzeniowca, kierownika naukowego, zwiadowcy, archiwisty. Każda z ról jest opisana za pomocą instrukcji, a także wkomponowana w scenariusz rozgrywki w taki sposób, aby zintensyfikować interakcje miedzy uczestnikami, a także postawić ich w różnych sytuacjach grupowych i komunikacyjnych. Po wybraniu ról uczestnicy przystępują do wyznaczenia trasy wyprawy, wyboru ekwipunku i podziału zadań w trakcie ekspedycji.

 

W drugiej części gry uczestnicy rozwiązują niespodziewane problemy, na jakie natykają się w trakcie wyprawy, aż do uwieńczonego sukcesem jej ukończenia.
Problemy stawiane przed uczestnikami mają charakter decyzyjny (np. zmiana trasy, eksploracja nieznanego terenu, prowadzenie lub rezygnacja z badań) i wymagają także dobrej współpracy w grupie i sprawnej komunikacji między uczestnikami, z których każdy ma własne cele i zasady, które mogą stawać na przeszkodzie realizacji wspólnego celu.

Poszczególne zespoły nie rywalizują ze sobą, a interakcja w trakcie rozgrywki przebiega wewnątrz grup pięcioosobowych (planowanie, podejmowanie decyzji w grupie, rozwiązywanie konfliktów), a także między poszczególnymi grupami.

 

Dzięki grze:
Gra Polaris™ jest nastawiona na rozwój umiejętności współpracy w grupie, a w szczególności:
• umiejętność organizacji i koordynacji działań przez członków grupy
• umiejętność komunikacji między poszczególnymi członkami grupy
• zdolność podejmowania decyzji w grupie
• umiejętność wypracowywania wspólnych wartości grupowych
• umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie
• świadomość własnych mocnych i słabych stron w pracy grupowej
• technik budowania motywacji do pracy nad własną komunikacją i zaangażowaniem w pracę w grupie

Dodatkowo, z racji nieantagonistycznego charakteru rozgrywki i stosunkowo prostych zasad, gra może spełniać także funkcje integracyjne.

 

Grupa docelowa:
Specjaliści, pracownicy średniego szczebla (w tym organizacje pozarządowe, instytucje administracji publicznej), kadra kierownicza.

 

Czas trwania: 5-6 godzin

 

Cena wypożyczenia: 670 PLN netto + 23% VAT ( cena zawiera koszty dostarczenia i odbioru przez kuriera )Rekwizyty:

1. Podręcznik dla Trenera

2. Pionki i żetony

3. Talia przedmiotów

4. Talia badań naukowych

5. Role graczy

6. Arkusze porozumień

7. Karty wydarzeń