PR Strategy

Po co grać?
Gra decyzyjna PR Strategy™ poświęcona jest rozwojowi umiejętności planowania i oceny skuteczności kampanii Public Relations.


Opis gry:
W grze PR Strategy™ uczestnicy wcielają się w zespół odpowiedzialny za działalność public relations w średniej organizacji samorządowej. W początkowej fazie symulacji ich zadaniem jest opracowanie strategii działań PR dla przydzielonej organizacji z uwzględnieniem czynników m.in. takich jak specyfika obszaru działania, organizacja grup działających na przydzielonym obszarze, segmentacja grup docelowych interesariuszy, wielkość budżetu na działania PR czy istniejące procesy komunikacji z otoczeniem.

Przy opracowywaniu strategii gracze określają nakłady finansowe, dzielą zadania pracowników w zakresie public relations, wyznaczają mapę otoczenia podmiotowego organizacji wraz z hierarchią ważności poszczególnych grup docelowych, a także określają cele komunikacyjne wraz z metodami ich ewaluacji. Produktem pierwszej części gry jest ramowa strategia komunikacyjna, zawierająca budżet oraz główne kierunki działania i wyznaczone cele komunikacyjne.

W drugiej części gry uczestnicy realizują przyjętą na początku gry strategię, oceniając jej skuteczność w okresie 24 miesięcy (4 tur rozgrywki), i wprowadzając bieżące poprawki do jej realizacji.

 

Dzięki grze:
Gra PR Strategy™ jest nastawiona na rozwój umiejętności planowania strategicznego, podejmowania decyzji i optymalizacji strategii działania w zakresie strategicznych działań PR. Gra ta rozwija następujące umiejętności:
• wykorzystania narzędzi do planowania strategicznego (macierze, drzewa decyzyjne, narzędzia i techniki pracy wspierające kreatywne myślenie, techniki oceny rozwiązań)
• umiejętności wyszukiwania optymalnych rozwiązań strategicznych (metoda drzew decyzyjnych, szeregi klasyfikacyjne, metoda optymalizacyjna)
• znajomości uwarunkowań psychologicznych procesu decyzyjnego
• rozumienie uwarunkowań efektywności narzędzi i technik PR
• umiejętność budowania map otoczenia podmiotowego organizacji
• przygotowywanie ramowych projektów użycia poszczególnych narzędzi (eventy, materiały prasowe, wydawnictwa, materiały graficzne) dla przygotowujących je specjalistów
• zarządzania i podziału zadań w zespole odpowiedzialnym za PR

 

Grupa docelowa:
Specjaliści, managerowie średniego szczebla, kadra kierownicza, w tym dla osób odpowiedzialnych za tworzenie i realizację kampanii Public Relations.

 

Czas trwania: 8 godzin

 

Cena wypożyczenia: 670 PLN netto + 23% VAT ( cena zawiera koszty dostarczenia i odbioru przez kuriera )

 
Rekwizyty:

1. Podręcznik dla Trenera

2. Podręcznik dla Uczestnika

3. Karty do głosowania