Turniej komunikacyjny

Po co grać?
Turniej umiejętności komunikacyjnych jest dobrą okazją do praktycznego ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w silnie motywującej atmosferze turnieju.


Opis gry:
Turniej komunikacyjny™ jest interaktywnym narzędziem szkoleniowym złożonym z cyklu gier, pozwalających uczestnikom wcielić się w zarządców współczesnego miasteczka. Zarządcy w kolejnych turach muszą zmierzyć się z różnymi wyzwaniami przed jakimi stawia ich pełniona funkcja. Turniej oparty jest na pięciu mini grach komunikacyjnych i negocjacyjnych, na różne sposoby angażujących uczestników i pozwalających przećwiczyć w praktyce różne umiejętności.

 

Kolejność gier:

1. Budowniczowie: W pierwszej grze uczestnicy wcielają się w radę miejską, która planuje budowę nowej dzielnicy. Zadaniem rady jest przyciągnięcie jak największej liczby chcących się w niej osiedlić mieszkańców. W trakcie gry uczestnicy pracują nad złożonym problemem decyzyjnym, który pozwala im okreslić na ile praca grupowa jest efektywniejsza od indywidualnej w rozwiązywaniu tego typu problemów.

2. Powódź: W drugiej grze uczestnicy wcielają się w członków grupy, która ma zabezpieczyć miasto przed nadchodzącą powodzią. Muszą oni podejmować szybkie decyzje bazujące na przyjętej strategii ochrony miasta, tak aby zminimalizować powstające w nim szkody. W grze tej uczestnicy zapoznają się w praktyce z mechanizmami i perspektywą patrzenia na grupę i zadaniami pozwalającymi przejść od działania indywidualnego do pracy w zintegrowanej grupie.

3. Emisariusze: W grze tej uczestnicy wcielają się w radę miejską i przedstawiciela ruszającego do innego miasta po to, aby wynegocjować korzystne warunki przy wspólnej realizacji projektu unijnego. Gra ta pokazuje specyfikę negocjacji grupowych, przygotowuje do nich całą grupę uczestników, a nie poszczególne jednostki.

4. Biblioteka: W tej grze komunikacyjnej przed uczestnikami staje zadanie uporządkowania miejskiej biblioteki, która padła ofiarą katastrofy budowlanej. Uczestnicy muszą odnaleźć wszystkie tomy, a następnie odtworzyć porządek sprzed wypadku, co jest możliwe tylko przy bardzo skutecznej komunikacji w grupie.

5. Nowe granice: W ostatniej grze uczestnicy stają przed zadaniem zaplanowania sposobu wykorzystania terenów rolniczych przyłączonych do miasta, tak aby jak najbardziej zwiększyć potencjał ekonomiczny miasta i zaspokoić potrzeby rosnącej społeczności. W tym zadaniu uczestnicy mogą wykorzystać wszystkie umiejętności, które ćwiczyli w trakcie warsztatu.


Dzięki grze:
Udział w turnieju ćwiczy następujące zdolności związane z procesem współpracy w grupie:
• umiejętność samodzielnej oddolnej organizacji grupy i efektywnego podziału pracy
• orientacje na cel grupowy w działaniu
• poszanowanie dla wypracowanych przez grupę wartości i norm
• umiejętności rozwiązywania konfliktów
• zdolność do budowania zaufania w pracy grupowej
• umiejętność komunikacji w grupie, jasnego określania własnych oczekiwań co do przebiegu pracy grupowej i rozumienia uwarunkowań komunikacyjnych drugiej strony
• świadomość własnego stylu komunikacji

Turniej oprócz tego, że realizuje cele szkoleniowe związane z komunikacją i współpracą w grupie, ma także walory rozrywkowe i jest atrakcyjnym narzędziem do użycia na wyjazdach integracyjnych i motywacyjnych dla pracowników.

 

Grupa docelowa:
Specjaliści, pracownicy średniego szczebla, kadra managerska, osoby pracujące w małych i średnich zespołach.

 

Czas trwania: 16 godzin ( 2 dni szkoleniowe )

 

Cena wypożyczenia: 670 PLN netto + 23% VAT ( cena zawiera koszty dostarczenia i odbioru przez kuriera )


Rekwizyty:

1. Podręcznik dla Trenera

2. Pionki i żetony

3. Talia kart budowy

4. Talia kart bazy danych

5. Role graczy